Θέατρο

Τα μαθήματα θεάτρου περιλαμβάνουν αυτοζχεδιασμό, παντομίμα, κινησιολογία κ.α.  Ολα τα παιδιά έχουν ευκαιρία να  συμμετέχουν σε θεατρικές παραστάσεις της Σχολής.

ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΠΕΡΠΑΤΗΜΑΤΑ (Elementary) 
Mε την Δραματοποίηση, τα παιδιά (5-9 χρονών) διαμορφώνουν την σχέση τους με τους άλλους. Μαθαίνουν να συνεργάζονται, να υποχωρούν, να υπολογίζουν, να σέβονται και να μπαίνουν στην θέση του άλλου. Ξεπερνούν τις αναστολές τους, δοκιμάζουν καινούργιες εμπειρίες και αναπτύσουν την δημιουργική τους  φαντασία. Τα παιδιά ανακαλύπτουν πολλές πτυχές της ζωής τους, της ανθρώπινης ύπαρξης και γενικότερα του κόσμου. Συνειδητοποιούν τα όρια της φαντασίας και της πραγματικότητας. Κατακτούν την γνώση μέσα απο την αίσθηση, χωρίς να χρειάζεται να αποστηθήσουν ή να παπαγαλίσουν.

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ( Pre-teens & Teens)
Τα παιδιά (10-15 χρονών) ανακαλύπτουν πολλές πτυχές της ζωής τους, της ανθρώπινης ύπαρξης και γενικότερα του κόσμου. Συνειδητοποιούν τα όρια της φαντασίας και της πραγματικότητας. Κατακτούν την γνώση μέσα απο την αίσθηση, χωρίς να χρειάζεται να αποστηθήσουν ή να παπαγαλίσουν. Τα παιδιά μαθαίνουν να κατανοούν την σύνδεση του σχολείου με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Βελτιώνουν την ψυχοκινητική τους έκφραση και ανακαλύπτουν νέους δημιουργικούς τρόπους επικοινωνίας. Αντιλαμβάνονατι τις ανθρώπινες σχέσεις και τα προβλήματα τους. Εξοικιώνονατι με την τέχνη του Θεάτρου και αποκτούν θεατρική παιδεία. Εκτιμούν θεατρικά γεγονότα και επιτέυγματα.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΠΟΥΔΗ (15+ ) - Teenagers
Καλλιεργείται και προαγεται η Θεατρική πράξη με εφαρμοσμένη διδασκαλία, έρευνα και αναζήτηση. Ανάοτυξη της θεατρικής αγωγής και αντίληψης, μελέτη για την προσέγγιση ενός ρόλου, και η σημασία του Θεάτρου στη ζωή.  Προετοιμασία και παρουσίαση παραστάσεων και μονολόγων.